فایل رایگان مکانيابي محدوده هاي برداشت شن و ماسه با استفاده از مدل انتقال رسوب (مطالعه موردي رودخانه هاي حاجي عرب و دليچاي قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مکانيابي محدوده هاي برداشت شن و ماسه با استفاده از مدل انتقال رسوب (مطالعه موردي رودخانه هاي حاجي عرب و دليچاي قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله مکانیابی برداشت شن و ماسه با استفاده از مدلسازی انتقال رسوب و انجام بازدید های میدانی با لحاظ نمودن شرایط و محدودیت های برداشت شن و ماسه در رودخانه برای دو رودخانه دلیچای و حاجی عرب در استان قزوین انجام شده است. این رودخانه ها جزء رودخانه هایی هستند که مصالح مرغوب داشته و مورد توجه بهره برداران شن و ماسه قرار دارند. در ابتدا مدل هندسی رودخانه ها در محیط GIS تهیه شده و سپس مدل هیدرولیکی یک بعدی جریان در نرم افزار Hec Ras ساخته شد. دانه بندی مصالح تشکیل دهنده بستر با حفر گمانه در بستر رودخانه و انجام ازمایشات لازم به دست آمد که به عنوان داده های ورودی مدلسازی رسوب رودخانه ها به مدل معرفی گردید. جریان شبه ماندگار نیز با معرفی هیدروگراف سیل به عنوان داده ورودی مدلسازی شد. در نهایت با توجه به تغییرات تراز بستر رودخانه و بازدید های صورت گرفته از رودخانه موقعیت های مناسب برداشت شن و ماسه و عمق بهینه برداشت تعیین شده است.

لینک کمکی