فایل رایگان آشکارسازي جدايش کاتدي با استفاده از پوشش هاي خودترميم شونده نانوکامپوزيتي پلي- يورتان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشکارسازي جدايش کاتدي با استفاده از پوشش هاي خودترميم شونده نانوکامپوزيتي پلي- يورتان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اعمال حفاظت کاتدی بر پوشش ها به طور گسترده برای حفاظت از خوردگی سازه های فلزی مدفون، مثلخطوط لوله ی فولادی استفاده می شوند. اشکال اساسی استفاده از این روش، پدیده ای به نام جدایش کاتدیپوشش ها است. بنابراین جدایش کاتدی را می توان یکی از اصلی ترین مکانیزم های تخریب سازه هایفولادی پوشش دار حفاظت کاتدی شده در نظر گرفت. در این پژوهش، ضمن استفاده از میکروکپسول هایخود ترمیم شونده در پوشش به عنوان بهینه سازی مقاومت پوشش در برابر ترک ها و یا آسیب های احتمالی،امکان تشخیص وقوع جدایش کاتدی در پوشش های پلی یورتان با استفاده از میکروکپسول های خودترمیم شونده مورد بررسی قرار گرفته است. میکروکپسول های خودترمیم شونده به روش امولسیون سازی-تبخیر حلال تهیه شدند. برای بررسی مورفولوژی میکروکپسول ها و قابلیت خود ترمیم شوندگی پوشش، ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی و برای ارزیابی رفتار خوردگی پوشش ها، آزمون پلاریزاسیون تافل استفادهشد. آزمون جدایش کاتدی مطابق با اساتاندارد ASTM G8-96 R03 انجام شد. نتایج به دست آمده، قابلیت ترمیم شوندگی، افزایش مقاومت پوشش و امکان تشخیص وقوع جدایش کاتدی در پوشش های پلی یورتان را نشان داد.

لینک کمکی