فایل رایگان ايجاد پوشش کامپوزيتي نيکل- آلومينا به روش رسوب دهي همزمان الکتريکي و بررسي ميکروساختار و خواص پوشش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ايجاد پوشش کامپوزيتي نيکل- آلومينا به روش رسوب دهي همزمان الکتريکي و بررسي ميکروساختار و خواص پوشش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پوشش های Ni خالص و کامپوزیتی (Ni-Al(2)O(3 در حمام واتس شامل مقادیر متفاوت (Al(2)O(3 ایجاد شد. مورفولوژی سطح، میکروساختار، سختی نمونه ها و توزیع ذرات در پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، الگوهای پراش اشعه X، میکروسختی سنج و آنالیز شیمیایی اشعه X مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که نمونه آبکاری شده در حمام شامل 20g/L ذرات آلومینا، دارای بیشترین و یکنواخت ترین توزیع ذرات در پوشش و همچنین بالاترین میزان سختی است. ارزیابی میکروساختار و رفتار خوردگی نشان می دهد که با افزایش میزان (Al(2)O(3 در پوشش، میکروساختار پوشش نیکل از حالت درشت و ستونی به حالت ریزدانه و هم محور تبدیل می شود؛ که علت آن ایجاد مکان های جدید جوانه زنی و متوقف شدن رشد ستونی دانه های پوشش نیکل است. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقاومت به خوردگی در نمونه آبکاری شده در حمام حاوی 20g/L ذرات آلومینا است.

لینک کمکی