فایل رایگان ايجاد پوشش نانو کامپوزيتي ورق آلومينيوم 1100 به روش اندايزو بررسي ريز ساختار و سختي آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ايجاد پوشش نانو کامپوزيتي ورق آلومينيوم 1100 به روش اندايزو بررسي ريز ساختار و سختي آنها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ساخت پوشش نانوکامپوزیت آلومینا- تیتانیا به روش آندایز تک مرحله ای بر سطح آلومینیوم 1100 و بررسی ریز ساختار و سختی آن است. آندایز در محلول 20 درصد وزنی اسید سولفوریک، دمای 2±5 درجه سانتی گراد، ولتاژ 25 ولت و توسط الکترود پلاتین انجام شد. نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از سطح و سطح مقطع پوشش ها نشان می دهد که پوشش کاملا متخلخل بوده وحفرات به صورت ستونی رشد کرده اند و کامپوزیتی کردن تاثیری روی آرایش ستونی حفرات ندارد. حضور تیتانیا در داخل پوشش اکسیدی متخلخل توسط آزمون اسپکترومتری پراش انرژی اشعه ایکس (EDS) به اثبات رسید. نتایج آزمون میکروسختی نشان دهنده ی افزایش سختی پوشش از 400 به 600 ویکرز بوده است.

لینک کمکی