فایل رایگان بررسي اثر دما بر نشر اپتيکي لايه اکسيد الومينيوم نانومتخلخل توليد شده به روش آندايزينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر دما بر نشر اپتيکي لايه اکسيد الومينيوم نانومتخلخل توليد شده به روش آندايزينگ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

آندایزینگ سبب افزایش ضخامت لایه اکسید طبیعی بر سطح آلومینیوم شده و سطحی مقاوم به سایش و خوردگی بر سطح آن ایجاد می کند. در عین حال، مشاهده شده که این لایه دارای فعالیت اپتیکی و رفتار نیمه رسانایی نیز می باشد. در این پژوهش قالب های اکسیدآلومینیوم آندیک از طریق آندایز کردن فویل های آلومینیوم درون یک سلول سرد و در دمای 1C- درجه سلسیوس با استفاده از الکترولیت اسید فسفریک 1/7 مولار و در ولتاژ معین تهیه گردید. جهت بررسی اثر دما بر روی نشر اپتیکی نمونه ها، آن ها در دماهای 200 تا 500 درجه سانتی گراد حرارت داده، و به کمک طیف فوتولومینسانس و با توجه به عیوب نقطه ای قالب ها همچون جاهای خالی و مراکز رنگ، اثر عملیات حرارتی بر روی ساختار نوار ممنوعه انرژی آلومینای آندیک نانومتخلخل و تحلیل نشر و زیرترازهای انرژی نمونه های تولید شده مورد تحلیل قرار گرفت.

لینک کمکی