فایل رایگان بررسي چسبندگي پوشش و رنگ منتخب فولاد Mo40 در کاربرد دريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي چسبندگي پوشش و رنگ منتخب فولاد Mo40 در کاربرد دريايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

فولادها نقش عمده ای در زندگی بشر دارند و به احتمال زیاد این وضعیت تا سال های زیادی ادامه پیدا خواهد کرد. با توجه به خواص مناسب این مواد، فلزات دارای عیوبی نیز هستند و آن تمایل فلزات از جمله فولادها به بازگشت به حالت اولیه خود یعنی اکسید فلز است. در این راستا می بایست با تمهیداتی از این موضوع مهم جلوگیری شود تا هزینه هایی نظیر تعویض و تخریب قطعات به حداقل برسد. در این بررسی، تاثیر انواع پوشش و رنگ منتخب بر فولاد Mo40 در محیط آب دریا با استفاده از آزمون های چسبندگی و پاشش نمک در راستای انتخاب نوع پوشش و رنگ بهینه برای کنترل و کاهش نرخ خوردگی نمونه های فولادی با سطوح متفاوت (صیقلی و زبر) مدنظر است. بدین منظور با اعمال آزمون های مذکور بر نمونه صفحاتی که با استفاده از سه نوع پوشش (فسفاته، کادمیوم، کروماته و زینگا) و دو نوع رنگ (دریایی و الکترواستاتیک) پوشیده شده اند، مقدار افزایش مقاومت آنها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که زبری سطح تاثیر مستقیم بر چسبندگی پوشش و رنگ و همچنین باعث افزایش مقاومت به خوردگی در آزمون پاشش نمک می گردد. همچنین چسبندگی ومقاومت به خوردگی رنگ دریایی در مقایسه با رنگ الکترو استاتیک، از حیث آزمون ها فوق از اعتبار بیشتری برخوردار است.

لینک کمکی