فایل رایگان بررسي لايه نشاني مس-آلومينيوم با استفاده از روش اسپري پلاسما در فشار اتمسفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي لايه نشاني مس-آلومينيوم با استفاده از روش اسپري پلاسما در فشار اتمسفر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این پژوهش از دساتگاه اسپری پلاسما در فشار اتمسفر جهت پوشش دهی استفاده شد. اسپری مخلوط دوپودرمس و آلومینیوم با درصدهای وزنی متفاوت بر زیر لایه های فلزی (برنج و فولاد CK45) انجام شد. اهداف این تحقیق بررسی چسبندگی لایه ها، نسبت مواد لایه نشانی شده به مواد اولیه تزریقی و مطالعه مقاومت به خوردگی لایه ها در محلول 3/5 درصدی کلرید سدیم است. با استفاده ازپلاسمای گاز آرگون مواد خالص و مخلوط به طور جداگانه بر زیرلایه ها اسپری و پوشش های یکنواختی ایجاد شدند. برایشناسایی کیفی فازها و ترکیبات بین فلزی، مورفولوژی و توپوگرافی سطح و توزیع فازی لایه ها و همچنینمقاومت به خوردگی لایه ها، به ترتیب از آنالیزهای پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی ودستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات استفاده شد. نتایج نشان دادند که لایه های نشانده شده بر زیرلایه برنجی،چسبندگی بسیار خوبی دارد. همچنین بهبود محسوسی در مقاومت به خوردگی لایه مس بر برنج مشاهده شد.

لینک کمکی