فایل رایگان تاثير آلودگي هاي موجود بر سطح زيرلايه ها در فيلترهاي ضد بازتاب بر آستانه تخريب ناشي از ليزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آلودگي هاي موجود بر سطح زيرلايه ها در فيلترهاي ضد بازتاب بر آستانه تخريب ناشي از ليزر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در تحقیق پیش رو سعی برآن شده است تا تاثیر آلودگی های موجود بر سطح زیرلایه ها در مقدار آستانه تخریب لیزری مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار دو زیرلایه از جنس BK7 انتخاب شد. دو زیرلایه به روش مرسوم تمیزکاری با الکل شستشو شدند و دو زیرلایه دیگر با روش پیشنهادی، تحت شستشو قرار گرفتند. سپس تمامی نمونه ها برای لایه نشانی به روش باریکه الکترونی، درون محفظه خلاء قرار داده شدند و تحت شرایط یکسان لایه نشانی شدند. برای لایه نشانی از (TiO(2 به عنوان ماده با ضریب شکست بالا و (SiO(2 به عنوان ماده با ضریب شکست پایین برای ساخت لایه ضد بازتاب (AR) در طول موج 1064nm استفاده شد. در ادامه طیف نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر به دست آمد. بررسی زبری سطح نمونه ها توسط میکروسکوپ AFM انجام شد و در انتها آزمون آستانه تخریب ناشی از لیزر (LIDT) بر نمونه ها صورت گرفت.

لینک کمکی