فایل رایگان تاثير افزودن NiCr بر رفتار سايشي پوشش فلزي ايجاد شده به روش پاشش حرارتي HVOF بر زيرلايه فولاد کم کربن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير افزودن NiCr بر رفتار سايشي پوشش فلزي ايجاد شده به روش پاشش حرارتي HVOF بر زيرلايه فولاد کم کربن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش، پوشش فلزی (Fe(3)TiO(4 با افزودن نیکل- کروم اعمال شده به روش پاشش حرارتی سرعت بالا (HVOF) تحت شرابط یکسان پاششی بر زیرلایه فولاد کم کربن انجام شد. بدین منظور رفتار سایشی پوشش ها از طریق آزمون گلوله روی دیسک مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی ساختاری و فازی پوشش ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، آزمون زبری و صافی سطح و آزمون تخلخل سنجی استفاده شد. یافته های آزمایشی نشان داد که پوشش حاصل از فرایند پاشش حرارتی دارای ساختار لایه لایه یکنواخت و چگال است. میزان زبری اندازه گیری شده در پوشش (Fe(3)TiO(4 به دلیل بالا بودن میزان ذرات ذوب نشده برابر 7/26m است. این در حالی است که با افزودن ذرات نیکل- کروم و هدایت حرارتی مناسب این عناصر باعث افزایش میزان ذرات ذوب شده و پرکردن خلل و فرج شده که این مقدار به 4/26m کاهش یافته است. نتایج XRD حاکی از تشکیل فاز هماتیت ((Fe(2)O(3) و اکسید آهن تیتانیم ((Fe(2.6)O(4)Ti(0.52) که در اثر اضافه کردن نیکل- کروم علاوه بر این فازها، محلول جامد نیکل و کروم در اکسید تیتانیم همراه با محلول جامد نیکل و آهن در پوشش تشکیل شده است. بر اساس یافته های آزمون سایش میزان کاهش وزن از 0/0035 در پوشش (Fe(3)TiO(4 به 0/0005 در حضور نیکل- کروم کاهش یافته است.

لینک کمکی