فایل رایگان تاثير دماي حرارت دهي گرانول منيزيم فلورايد بر مورفولوژي سطح فيلم نازک منيزيم فلورايد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير دماي حرارت دهي گرانول منيزيم فلورايد بر مورفولوژي سطح فيلم نازک منيزيم فلورايد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مطالعه تاثیر دمای حرارت دهی کرانول منیزیم فلوراید بر مورفولوژی سطح و عبور فیلم نازک منیزیم فلوراید مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا گرانول منیزیم فلورائید تحت شرایط اتمسفر، در دما و زمان های متفاوت حرارت دهی شد. سپس منیزیم فلوراید حرارت دیده به روش تبخیر حرارتی در دمای 300C بر زیرلایه شیشه ای لایه نشانی شد. نتایج پراش اشعه ایکس از گرانول ها یحرارت دیده، نشان می دهد که در ساختار منیزیم فلوراید آثاری از منیزیم اکسید ظاهر شده است. کیفیت و زبری سطح فیلم ها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی و مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی کسیل میدانی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که حرارت دهی گرانول منیزیم فلوراید قبل از لایه نشانی تاثیر بسزایی در کیفیت سطح فیلم ها داشته است. آنالیز تصاویر گرفته شده از میکروسکوپ نیروی اتمی نشان می دهد که افزایش دمای عملیات حرارتی گرانول منیزیم فلوراید، باعث کاهش زبری سطح فیلم های تولید شده از این مواد می شود.

لینک کمکی