فایل رایگان تاثير دماي رسوب دهي کبالت بر ميکروساختار و ثابت نرخ اکسيداسيون سهمي فولاد AISI304

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير دماي رسوب دهي کبالت بر ميکروساختار و ثابت نرخ اکسيداسيون سهمي فولاد AISI304 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

عملیات سمانتاسیون فشرده برای ایجاد رسوب عنصر پوشش دهنده، یک فرآیند رسوب شیمیایی بخار (CVD) است، که پوشش ایجاد شده باعث بهبود مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ فولاد می شود. در این تحقیق عنصر کبالت با استفاده از عملیات سمانتاسیون فشرده بر زیر لایه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304 رسوب داده شد. رسوب دهی در مخلوط پودری فشرده تحت سه دمای 800، 900 و 1000 درجه سانتی گراد انجام شد. پوشش های ایجاد شده توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد مطالعه قرار گرفتند و میزان تخلخل و ضخامت پوشش بررسی شد. پوشش های ایجاد شده تحت اکسیداسیون همدما و سیکلی در دمای 800C قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رسوب ایجاد شده در دمای 800 C بیشترین مقاومت در برابر اکسیداسیون را دارد.

لینک کمکی