فایل رایگان رسوب دهي الکتروفورتيک پوشش کيتوسان- شيشه زيست فعال بر روي آلياژ AZ91 منيزيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رسوب دهي الکتروفورتيک پوشش کيتوسان- شيشه زيست فعال بر روي آلياژ AZ91 منيزيم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، آلیاژهای منیزیم به علت شباهت خواص مکانیکی آنها به استخوان، زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری مورد توجه محققان زیادی به عنوان ایمپلنت های ارتوپدی قرار گرفته اند. در برخی کاربردها، زیست تخریب پذیری آلیاژهای منیزیم اصلی ترین علت استفاده از آنها است و ا ین موضوع علاقه زیادی را به خود جلب کرده است. با این وجود، سرعت تخریب آلیاژهای منیزیم در محیط های فیزیولوژی بسیار بالا است و ممکن است در اثر تخریب سریع آنها عوارض جانبی مضر برای بافت مجاور ایجاد شود. بنابراین، افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای منیزیم امری ضروری است. در این پژوهش، به منظور افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ منیزیم AZ91، پوشش کیتوسان- شیشه زیست فعال 63S؛ (63% مول (28SiO(2 درصد مول CaO و 9% مول (P(2)O(5) از طریق روش رسوب دهی الکتروفورتیک اعمال شد. مورفولوژی و خواص خوردگی پوشش کیتوسان- شیشه زیست فعال 63S ارزیابی شد. نتایج آزمون های خوردگی افزایش مقاومت به خوردگی پوشش کیتوسان- شیشه زیست فعال 63S را نسبت به زیرلایه نشان داد.

لینک کمکی