فایل رایگان کنترل مقاومت به خوردگي منيزيم زيست تخريب پذير از طريق ايجاد لايه ي سطحي کامپوزيتي نانوهيدروکسي آپاتيت/ منيزيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل مقاومت به خوردگي منيزيم زيست تخريب پذير از طريق ايجاد لايه ي سطحي کامپوزيتي نانوهيدروکسي آپاتيت/ منيزيم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

منیزیم و آلیاژهای آن، به دلیل ویژگی های مکانیکی مطلوب، زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری که دارند به عنوان مواد امیدبخشی در کاربردهای زشکی شناخته شده اند. اما سرعت خوردگی زیاد این دسته از مواد فلزی، کاربرد پزشکی آنها را محدود می کند. اصلاح سطح منیزیم از طریق ایجاد لایه ی سطحی کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ منیزیم، یکی از روش های موثر در کنترل سرعت خوردگی آنها است. هدف از این مطالعه، بررسی مورفولوژی و توزیع ذرات هیدروکسی آپاتیت در سطح، ضخامت و ترکیب کامپوزیت سطحی و خوردگی آن ا ست. بدین منظور کامپوزیت زمینه فلزی منیزیم به همراه نانوذرات تقویت کننده هیدروکسی آپاتیت بر منیزیم با درصدهای وزنی متفاوت 0/75 الی 3 درصد هیدروکسی آپاتیت و استفاده از ریخته گری گردابی و گریز از مرکز تهیه شدند. نتایج نشان داد که کامپوزیت سطحی زمینه فلزی با 1/5 درصد هیدروکسی آپاتیت، توزیع ذرات تقویت کننده یکنواخت تری داشته و بیشترین میزان مقاومت به خوردگی را در آزمون خوردگی الکتروشیمیایی از خود نشان می دهد. بنابراین این کامپوزیت می تواند به عنوان ترکیبی مناسب در درمان های پزشکی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی