فایل رایگان لايه نشاني لايه نازک فوق آبدوست و ضدخش دي اکسيد تيتانيوم بر بستره پلي کربنات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان لايه نشاني لايه نازک فوق آبدوست و ضدخش دي اکسيد تيتانيوم بر بستره پلي کربنات :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف تهیه پوشش های فوق آبدوست ضدخش دی اکسید تیتانیوم بر بسترهپلی کربنات به روش سل ژل انجام شد. ابتدا لایه نازک دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل بر بستره پلی کربناتاعمال شد. سپس خواص ضدخش، فوق آبدوستی و خودتمیزشوندگی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایجآزمون سختی مداد اثبات نمود که بستره پلی کربنات بدون پوشش، دارای مقاومت به خراش F بوده در حالیکه مقاومت به خراش پلی کربنات همراه با پوشش تا میزان 2H افزایش یافته است. نتایج آزمون اندازه گیری زاویه تماس نشان داد که زاویه تماس قطره آب بر لایه نازک دی اکسید تیتانیوم لایه نشانی شده بر بسترهپلی کربنات، بعد از 60 ساعت قرارگیری در معرض تابش نور فرابنفش، به کمتر از 5 درجه می رسد. همچنیننتایج نشان داد خاصیت فوق آبدوستی لایه نازک دی اکسید تیتانیوم باعث ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگیپوشش نیز شده است.

لینک کمکی