فایل رایگان مقاومت به سايش زيرلايه چدن داکتيل با پوشش الکترولس Ni-P

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاومت به سايش زيرلايه چدن داکتيل با پوشش الکترولس Ni-P :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پوشش الکترولس نیکل فسفر با توجه به مقاومت خوردگی و سایشی آن در صنایع نفت و گاز و لوله هایفولادی خطوط انتقال کاربرد گسترده ای دارد، اما برای قطعات چدنی مد نظر قرار نگرفته است. در اینپژوهش زیر لایه چدن داکتیل با روش الکترولس به ضخامت های 5 و 20 میکرون پوشش داده شد ومشخصه یابی ساختاری پوشش با استفاده از SEM, XRD و EDS تعیین شد. پوشش حدود 7 درصد وزنی فسفر دارد که آن را در دسته فسفر متوسط قرار میدهد. تاثیر عملیات آنیل با استفاده از حرارت دادن نمونههای پوشش دار در دمای 400 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت بررسی شد و رفتار سایشی پوشش ها باآزمون پین روی دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت بررسی سختی، داده های ضریب اصطکاک ومیزان کاهش وزن و حجم نشان داد که نمونه با ضخامت پوشش بیشتر که تحت عملیات حرارتی نیز قرارگرفته بود بهترین عملکرد را از نظر مقاومت سایشی داراست. عملیات حرارتی موجب افزایش سختی ومقاومت سایشی به طور قابل ملاحظه ای شد، اما مقاومت خوردگی آن باید ارزیابی شود.

لینک کمکی