فایل رایگان برتري هژموني نظام جمهوري اسلامي ايران بر هژموني آمريکا با تاکيد بر قدرت نظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برتري هژموني نظام جمهوري اسلامي ايران بر هژموني آمريکا با تاکيد بر قدرت نظامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

نظام جمهوری اسلامی ایران با انقلاب 1357 پا به عرصه ظهور گذاشت و آرمان خود را در دفاع از محرومین و مستضعفین معرفیکرده است به همین دلیل دشمنی ابرقدرت ها و در راس آنها امریکا با انقلاب شروع شد که نتیجه آن اقتدار و ایستادگی جمهوریاسلامی ایران می باشد با توجه به همین امر در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به بررسی فایل رایگان برتري هژموني نظام جمهوري اسلامي ايران بر هژموني آمريکا با تاکيد بر قدرت نظامي می پردازیم. هدف از این پژوهش سهمحور تقابل هژمونی ایران و آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ، مبارزه با تروریسم و تحولات سوریه و مبارزه با داعش می باشد و بهدنبال پاسخ به این پرسش است که آیا هژمونی نظام جمهوری اسلامی ایران بر امریکا در محورهای مورد مناقشه برتری دارد نتایجحاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این است که قدرت هژمونی جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری توانسته است جلو پیشرویهای استعمار طلبانه و قدرت طلبانه ایالات متحده آمریکا در منطقه را بگیرد و در این زمینه به برتری سیاسی- نظامی دست یابد. ایجاد تنگناهای (تحریم) بیشتر اقتصادی و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی به منظور تغییر رفتار جمهوریاسلامی ایران و همراه ساختن آن با اهداف ایالات متحده آمریکا کاهش هژمونی آن ارزیابی می شود.

لینک کمکی