فایل رایگان بررسي تاثير برنامه درسي پنهان در تعليم و تربيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير برنامه درسي پنهان در تعليم و تربيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در عصر حاضر، با توجه به اهمیت یافتن تعلیم و تربیت در جوامع نقش برنامه درسی پنهان در آموزشبسیار ضروری و غیر قابل انکار است. چرا که قسمت زیادی از یادگیری و اکتساب تجربه ی دانش آموزاناز این طریق صورت می گیرد. در این پژوهش سعی بر آن شده است که نقش برنامه درسی پنهان درتعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی برنامه درسی پنهان و نقش آن درتعلیم و تربیت می باشد تا با گشودن افق های جدید پیش روی دست اندر کاران تعلیم و تربیت نقشموثری در پیشرفت این حوزه داشته باشم. روش این مقاله به صورت کتابخانه ای و با مطالعه کتب ومقالات معتبر مختلف می باشد. با توجه به تحقیقات اینجانب برنامه درسی پنهان ابعاد گوناگونی دارد کهدر مقاله به آنها اشاره شده است و از عناصر مختلفی مانند پیامد های یادگیری، وقایع، فعالیت هاییادگیری و ... تشکیل شده است.

لینک کمکی