فایل رایگان بررسي عوامل فرهنگي موثر بر طلاق در جامعه کنوني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل فرهنگي موثر بر طلاق در جامعه کنوني ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

ازدواج و خانواده در تمامی اعصار و جوامع از قداست خاصی برخوردار بوده است. در گذشته های دور؛ کلمهطلاق برای خانواده های ایرانی واژه ناپسند و زشت محسوب می شده که حتی از به کار بردن آن نیز اباداشته اند اما امروزه نه تنها کلمه ای ناپسند نیست بلکه به راحتی از آن استفاده می شود و بر سر زبان هاستهدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل فرهنگی است که در دوران کنونی ایجاد شده است و باعث به وجودآمدن یا تشدید این آسیب اجتماعی شده است که با مطالعه منابع و پژوهش های متعدد درباره طلاق ما رابه این نتیجه رساندکه یکی از علت های اصلی طلاق فرهنگ جامعه است و زمانی که فرهنگ جامعه دچارآسیب شود پدیده منفور طلاق نیز رو به افزایش می گذارد.

لینک کمکی