فایل رایگان تاثير دو شيوه ي استقرايي و قياسي بر نمرات زبان انگليسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير دو شيوه ي استقرايي و قياسي بر نمرات زبان انگليسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه از آنجا که ما در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات به سر می بریم اهمیت دانستن زبان انگلیسی به عنوانزبان بین المللی بر کسی پوشیده نیست زبان انگلیسی که یکی از پرکاربردترین زبان های زنده دنیا است مورد استفادهی تقریبا تمام کشورها در ارتباطات بین المللی میباشد. شاید در گذشته ی دور آموزش و یادگیری زبان انگلیسی ازاهمیت چندانی برخوردار نبود اما پس از جنگ جهانی دوم آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در اغلب کشورها رواجپیدا کرد و در نیمه ی دوم قرن بیستم اهمیت آن شدت پیدا کرد. (فهیم 2004 فهیم و حقانی 2005) چرا که در ایندوره ارتباطات مردم جهان جهانی شد و یادگیری زبان دوم اهمیت ویژه ای یافت (الیس 2009). بنابراین به دلیل اهمیتفراوان یادگیری زبان انگلیسی توجه بیشتر به فرایند آموزش و تدریس آن لازم به نظر می رسد (قناعت پیشه 2006)اصطلاح تدریس ،اگر چه مفهومی آشنا به نظر می رسد اما برداشت های مختلف معلمان از مفهوم تدریس منجر بهنگرش متفاوت آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ی کار کردن با آنها می شود. نگرش های متفاوت نسبت به مفهومتدریس می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ؛از جمله برداشت متفاوت معلمان از دیدگاه های مختلف تربیتی است.

لینک کمکی