فایل رایگان تحليل محتوا کيفي کتاب هاي پنجم و ششم ابتدايي ازمنظر توجه به منابع طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتوا کيفي کتاب هاي پنجم و ششم ابتدايي ازمنظر توجه به منابع طبيعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوا برنامه درسی سال های پنجم وششم ابتدایی از منظر توجه به منابعطبیعی است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و جامعه اماری پژوهش کتاب های پنجم وششم ابتدایی است. نمونه اماری پژوهش به شیوه هدفمند از نوع موارد مطلوب و شامل محتوای کتابهای علوم و مطالعات اجتماعی است. مولفه های بررسی شده در این پژوهش شامل کاربردها و اهمیت ها،معضلات و پیامدها و راهکارهای رفع معضلات مربوط به منابع طبیعی است. نتایج تحقیق نشان داد منابعطبیعی مسئله ای حیاتی است که در کشاورزی، صنعت و زندگی روزمره اهمیت انکارناپذیری دارد. دررابطه با معضلات، الگوی نادرست مصرف اصلی ترین عامل مشکلات فعلی مربوط به منابع طبیعی قلمداد شده است. راجع به راهکارهای رفع معضلات منابع طبیعی نیز اصلاح الگو مصرف در حوزه های مختلف به عنوان اصلی ترین راه حل رفع معضلات نشان داده شده است.

لینک کمکی