فایل رایگان ساختارهاي فرهنگي- اجتماعي و ابتلاي زنان به کارتن خوابي (مطالعه کيفي زنان کارتن خواب محله شوش در تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساختارهاي فرهنگي- اجتماعي و ابتلاي زنان به کارتن خوابي (مطالعه کيفي زنان کارتن خواب محله شوش در تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کارتن خوابی از مسائل نوین شهری در جامعه ایران است. این پدیده در کلانشهرهایی مانند تهران، دارای ابعادی وسیع وپیچیده است و با بسیاری مسائل اجتماعی شهری نظیر اعتیاد، بزهکاری، فحشا، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و شیوعبیماری های مسری در هم تنیده شده است.کارتن خواب ها از گروه های آسیب پذیر و نیز آسیب زای شهری هستند. بدیهی است که شکل این پدیده در هر جامعه،با مختصاتخاص خود،تفاوت هایی با دیگر جوامع دارد. در دهه های اخیر جمعیت افراد کارتن خواب ایرانی، رشد زیادی داشته است و این رامی توان در گسترش دایره واژگان مربوط به این پدیده نیز دریافت.در سال های اخیر اصطلاحاتی چون اتوبوس خوابی، قطار خوابی، گورخوابی، زیرپل خوابی، خیابان خوابی، مترو خوابی، لوله خوابی،خرابه خوابی و اخیرا گورخوابی به ادبیات رایج مطبوعات و رسانه ها راه یافته اند. این تکثر واژگان خود نشانه ای دال بر گستردگی ورشد فزاینده این پدیده است.

لینک کمکی