فایل رایگان بررسي تکنيک هاي تشخيص تقلب و تخليه مشترک در اپراتورهاي موبايل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تکنيک هاي تشخيص تقلب و تخليه مشترک در اپراتورهاي موبايل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این تحقیق با رویکرد استنتاجی / استقرایی با بررسی تکنیک های موجود برای شناسایی تقلب و پیش بینی ترک مشترک (تخلیهمشترک) از اپراتورر ا دنبال می کند . اپراتورهای مخابراتی حجم زیادی از اطلاعات مربوط به فعالیت مشتریان خود را به مانندمکالمه، پیامک ، اینترنت و غیره ذخیره می کنند. در این رکوردهای فعالیت های طبیعی و تقلبی وجود دارد. همچنین انتظارمی رود که سوابق فعالیت های جعلی باید بطور قابل توجهی کوچکتر از فعالیت های عادی باشد . از سوی دیگر رفتارهای متقلبانهمشترکین سبب ریزش درآمدی میشود و تخلیه مشتریان از شبکه با هزینه حداقلی نگرانی عمده اپراتورها در حال حاضر میباشد.با توجه به اینکه در صنعت تلکام نرخ ترک مشترکین از شبکه 30 % بوده است . این به منزله هدر رفتن درآمد و تلاش هایجذب مشترک است. در این مقاله تلاش میشود تا مدلهای رفتاری تخلیه مشترکین و شناسایی تقلب در صنعت تلکام بررسی شود.

لینک کمکی