فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تاکيد بر رقابت بانکي و ثبات مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تاکيد بر رقابت بانکي و ثبات مالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

با گسترش فناوری اطلاعات تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحول بنیادین شده، به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگردیسی کامل قرار داده است . شاید بتوان گفت که دنیای صنعتی راه چاره ای غیر از انتخاب این تحول را ندارد و سکون موجب بروز اختلال در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد یک جامعه و حتی در روابط بین الملل خواهد شد. نکته حائز اهمیت آنکه، از یکسو، رشد و توسعه فناوری اطلاعات در برخی از جوامع، و عقب ماندگی سایر جوامع از سوی دیگر، خود موجب بروز اختلال در روابط و افزایش فاصله بین کشورها شده است. بسیاری از تئوری پردازان و تحلیل گران پدیده جهانی شدن ، فناوری اطلاعات را محوری می دانند که جهانی شدن تا به امروز به حول آن طی طریق کرده و فراگیر شده است. تکنولوژی های نوین ارتباطی، ابعاد زمانی و مکانی را در نوردیده و جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی درآورده اند. بطوریکه گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات میتواند در ایجاد بازار تولیدات تاثیر داشته باشد و شیوه های کار و زندگی مردم را تغییر دهد. فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک می تواند از طریق ارتقاء حکومت خوب، تقویت طرح های اصلاحگرا، کاهش بالقوه رفتارهای فاسد، بهبود روابط بین کارکنان دولت و شهروندان، افزایش پاسخگویی مقامات دولتی، امکان پیگیری شهروندان نسبت به فعالیت های دولت و همچنین افزایش ثبات مالی، رشد اقتصادی را افزایش دهد.

لینک کمکی