فایل رایگان بررسي نقش توانايي مديريتي بر ارزش حاشيه نقدي شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش توانايي مديريتي بر ارزش حاشيه نقدي شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف اصلی سرمایه گذاران از خرید سهام شرکت ها افزایش ثروت است که این امر از طریق کسب بازده سهام محقق می گردد. مدیران برای حداکثر کردن ارزش سهام شرکت و مدیریت صحیح منابع، سعی دارند با انتخاب ترکیب مناسبی از دارایی ها و بدهی ها، درباره نگهداشت وجه نقد شرکت تصمیم گیری کنند. کلیه شرکتها در نگهداری وجه نقد دارای دو انگیزه احتیاطی و معاملاتی هستند. انگیزه معاملاتی این است که شرکتها وجه نقد را به شکلی ساده برای معاملات روزانه خود نگهداری کنند. وجه نقد شرکتها بسته به نوع فعالیت، پیچیدگی فناوری و هزینه فرصت از دست رفته آنها متفاوت است. درمورد انگیزه احتیاطی، در دوره هایی که تامین مالی خارجی گران است شرکت ها حاشیه وجه نقد را برای ادامه سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت نگهداری می کنند. این مسئله زمانی که شرکتهای با فرصت های سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت قادر به ایجاد حاشیه وجه نقد داخلی کافی برای تامین مالی این سرمایه گذاری ها نیستند پررنگ تر می شود . بنابراین، نگهداری حاشیه نقدی برای شرکتهایی که با محدودیت تامین مالی روبرو هستند ایجاد ارزش مثبت می کند. فقدان یک برنامه ریزی کارآمد بلندمدت، یکی از رایج ترین دلایل بروز مشکلات مالی برای شرکتها و ناکامی آنها شناخته شده است.سیاست های شرکت درباره سرمایه گذاری و تامین مالی بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و بنابراین نمی توان یکی از آنها را مجزا از دیگری بررسی کرد. پاسخگویی به عناصر معینی از سیاست های مالی شرکت مانند سرمایه گذاری مورد نیاز در دارایی های جدید، مقدار اهرم مالی شرکت، مقدار حاشیه نقدی که مدیران شرکت برای پرداخت به سهامداران ضروری و مناسب می بینند و مقدار نقدینگی و سرمایه درگردش که شرکت برای تداوم فعالیتهای خود به آن نیاز دارد به مدیران برای گسترش یک برنامه مشخص مالی و به تبع آن موفقیت و بقا در بازارهای امروزی کمک می کند.مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین توانایی مدیریتی و ارزش حاشیه نقدی است که اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفتهشده در بازار سرمایه ایران، در دوره 1390 الی 1395 شامل 154 شرکت نمونه و 924 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

لینک کمکی