فایل رایگان به سمت نسل ششم مديريت تحقيق و توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان به سمت نسل ششم مديريت تحقيق و توسعه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بسیاری از شرکت ها تحقیق و توسعه (R&D) را، همراه با عدم حتمیت بالا، نرخ نامشخص بازده و مدیریت دشوار، تا حدودیفازی می دانند. از سوی دیگر، شرکت هایی که با سرعت و دقت موفق به تجاری سازی فن آوری های جدید شده اند به فرصتهای کسب سهم بازار بیشتر، بهای اضافه ارزش و طرح های غالب دست می یابند، در نهایت این فرصت ها منجر به مزیترقابتی واضح تر می شود. در طول سال ها چشم انداز مدیریت فرآیندهای R&D تغییر کرده است، این چشم انداز از مدلتکنولوژی محور به دیدگاه تعامل محور تبدیل شده است. با تمرکز بر روی ایجاد پنج نسل فرآیند R&D و ترکیب آنها با پاسخهای مدیریتی مربوطه و همچنین نمونه هایی از رویکردهای مدیریتی،- با شرح تمام موارد در زمینه شرکت- این مقاله بهمدیریت تحقیق و توسعه (R&D) می پردازد. گزینه ترکیب این سه مقوله تصویری پویا و متنوع برای ارتقاء شناخت احتمالاتمدیریت R&D نشان می دهد. نسل ششم R&D ، نسلی با تمرکز مجدد بر بخش پژوهش متصل به شبکه های تحقیقاتیفنآوری چندگانه سست، نیز به تفصیل شرح داده شده است. اساس این مجموعه روش های جدید اساسی برای فن آوریچندگانه گسترده تر برای محصولات با تکنولوژی بالا و ساختار منابع یابی- تکنولوژی توزیع یافته تر است. مورد کاوی بلوتوث ، نشات گرفته از اریکسون، برای شرح ریشه ها و ایده های نسل ششم R&D استفاده شده است. مورد بلوتوث فعالیتمبتنی بر مالکیت فکری باز و فعالیت میان صنعتی مشترک را در توسعه و مطرح کردن فناوری جدید برای بازار با استفاده ازمنابع بیش از یک هزار کمپانی نشان می دهد. مدیریت صحیح فرایندهای R&D مدت ها موضوع بحث بوده است و حوزه ایپرزحمت همراه با پاسخ های سخت تلقی شده است؛ گستره این مدیریت از پاشنه آشیل در برخی شرکت ها تا مبنای انحصاریرقابت برای سایر شرکت ها بوده است، بسیاری از تفاوت ها مربوط به مسائل مدیریت R&D بوده اند [عرضه کننده توسعهمحصول، نشریات دانشکده کسب و کار هاروارد، 1991، ص. 1؛ تولید محصولات در نیمی از زمان، فن نوستراند رینهولد،نیویورک، 1991، ص. 170]. با مدیریت صحیح فرایندهای R&D ، کمپانی ها قادرند به افزایش دقت زمان انجام کار، افزایشکیفیت محصولات نهایی و کاهش هزینه تولید دست یابند. به طور کل، زمانی که کنترل فعالیت ها ضعیف تر است و این کنترلبا استراتژی کلی کسب و کار هماهنگتر است، مزیت رقابتی کمپانی ها قابل تقویت است.

لینک کمکی