فایل رایگان تاثير استقلال کميته حسابرسي و مالکيت نهادي بر محتواي اطلاعاتي اعلان سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير استقلال کميته حسابرسي و مالکيت نهادي بر محتواي اطلاعاتي اعلان سود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

اعلان سود، از مهمترین معیارهایی ارزیابی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران به شمار می روند. اعلامیه های سود شرکت از طریق یک منبع اطلاع رسانی عمومی، اطلاعات لازم را در اختیار تحلیل گران بازار قرار می دهد تا آن ها به ارزیابی عملکرد شرکت مورد نظر بپردازند. از طرفی کمیته حسابرسی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی می شود و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعبتار صورت های مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد. همچنین کلی مالکیت نهادی از طریق همسونمودن منافع مدیران و سهامداران، به سرمایه گذاران کمک می نماید و قابلیت اتکا اطلاعات مالی و همگرایی فرایند گزارشگری مالی را تقویت می کند. تحقیق حاضر با بررسی استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی اعلان سود و با استفاده از مدل رگرسیون اقدام به ارایه ی مدلی جهت فایل رایگان تاثير استقلال کميته حسابرسي و مالکيت نهادي بر محتواي اطلاعاتي اعلان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده است.

لینک کمکی