فایل رایگان تاثير سود تقسيمي بر بهبود عملکرد سهام بانک هاي خصوصي در اقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير سود تقسيمي بر بهبود عملکرد سهام بانک هاي خصوصي در اقتصاد ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین معیارها در کنار سایر معیارهای ارزیابی موسسات ، سود دهی آنها می باشد، که از این سود می توان به منظور پاداش به مدیران و کارکنان، پرداخت بازده به سهامداران، محدود کردن به عنوان سود انباشته و اندوخته ها، استفاده از آن به عنوان اعتباری برای واحد مورد نظر و سنجش کارآیی مدیریت استفاده نمود و بطور کلی، فضای کسب و کار را رونق بخشید . چرا که اگر یک واحد تجاری در تحصیل سود و برنامه ریزی وجه نقد ناموفق بوده و قدرت باز پرداخت دیون و تعهدات در هنگام سررسید و توزیع سود سهام به موقع را نداشته باشد، قطع ا قادر به نیل به اهداف مورد نظر نبوده و تداوم فعالیت آن زیر سوال خواهد رفت.بانک نهادی اقتصادی است که از یک سو وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری ،عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را زیر نظر بانک مرکزی بر عهده دارند. جامعه آماری مقاله حاضر شامل 17 بانک خصوصی خواهد بود و بازه زمانی مقاله سال های 1390-1395 می باشد.

لینک کمکی