فایل رایگان تاثير فاکتورهاي داخلي و خارجي بر نوآوري محصول شرکت هاي توليدي استان سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فاکتورهاي داخلي و خارجي بر نوآوري محصول شرکت هاي توليدي استان سيستان و بلوچستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله، به بررسی تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی شرکت های تولیدی استان سیستان و بلوچستاندر مورد تازگی نوآوری محصول و اینکه چگونه این تاثیرها در صنایع مختلف، متفاوت می باشد، می پردازیم.ما سه مدل اقتصادسنجی را برای تعیین تاثیرات مجزای هر یک از این فاکتور ها، قابلیت تفسیر مشترک وتاثیرات تعامل در میان آن ها، مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل ها بر مبنای 351 نمونه ازشرکت های تولیدی می باشد.نتایج نشان داد که قابلیت فناوری شرکت، که از تحقیق و توسعه داخلی حاصل شده، به عنوان عوامل تعیین کننده اصلی نوآوری در محصول می باشد. همچنین نتایج نشان دادکه حضور سطح بالای رقابتی، فرصت های فناوری حاصل شده از عوامل غیر صنعتی به عنوان عامل تعیینکننده نوآوری، دارای اهمیت می باشند. همچنین عوامل تعیین کننده نوآوری متفاوت بوده و بستگی بهبخش های صنعتی و میزان نو بودن محصولات تولید شده دارد.

لینک کمکی