فایل رایگان تاثير ويژگي هاي حاکميتي بر عدم تقارن اطلاعاتي در يک محيط نامطمئن در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ويژگي هاي حاکميتي بر عدم تقارن اطلاعاتي در يک محيط نامطمئن در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی بر کسی پوشیده نبوده و با توجه به رسوایی های اخیرمالی از جایگاه بیشتری نیز برخوردار شده است. سهامداران نهادی که از اداره کنندگان واحد تجاری محسوب می شوند بر اساساطلاعاتی که در دسترس آنان میباشد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، بنابراین اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیریدر سرمایه گذاری می باشد. وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیانبرای اشخاص خاص و غیره در جامعه خواهد شد. نااطمینانی محیطی که به واسطه اعمال غیر قابل پیش بینی سهامداران حاصلمی شود به مدیران اختیار پاسخگویی میدهد. با افزایش گستردگی دامنه پاسخگویی، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش مییابد که این امرسبب افزایش عدم اطمینان بین سرمایه گذاران نهادی گردیده و در نهایت منجر به توزیع جریان وجه نقد آتی خواهد شد. در اینپژوهش تاثیر ویژگیهای حاکمیتی بر عدم تقارن اطلاعاتی در یک محیط نامطمئن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی 134 شرکت طی سالهای 1392 الی 1396 نشان میدهد که بین ویژگی-های حاکمیتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهایی که با نوسانات قیمت فروش مواجه اند، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی