فایل رایگان توسعه مدل دو هدفه مکان يابي و توزيع اقلام امدادي با هدف افزايش رضايت مندي متقاضي همراه با عدم قطعيت سناريو سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه مدل دو هدفه مکان يابي و توزيع اقلام امدادي با هدف افزايش رضايت مندي متقاضي همراه با عدم قطعيت سناريو سازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت طی سالهای اخیر موجب افزایش تقاضا در سطح خدمات شهری شده است و به دنبالآن ایجاد شرایط مساعد شهری و همچنین خدمت رسانی مناسب و به موقع بخصوص در شرایط بحران ورخداد فجایع امری بسیار مهم بوده و نیازمند برنامه ریزی نظام مند می باشد. در سالهای اخیر رخدادخسارتهای طبیعی همچون زلزله باعث تخریب و آسیب های فراوانی در سطح شهر شده است و به دنبالآن تلفات انسانی و مالی بسیاری را بر جا گذاشته است. پس از رخداد هر حادثه ای امداد رسانی بهمصدومین، حمل و نقل و لجستیک امدادی و همچنین تامین و توزیع مناسب مواد و اقلام خوراک و پوشاکاز جمله مسائل مهم و پر اهمیت میباشد. در سالهای اخیر شاهد نگارش مقالاتی در حوزه لجستیکامدادی و توزیع اقلام امدادی بوده ایم، در این تحقیق نیز به منظور بررسی مسئله توزیع اقلام امدادی درزمان رخداد زلزله و برای محصول حیاتی همچون دارو، یک مدل دو هدفه ای مبنی بر کاهش هزینه هایسیستم و همچنین افزایش رضایت مندی متقاضیان ارائه داده میشود . به منظور حل مدل از نرم افزار گمزو روش اپسیلون محدودیت استفاده شده است و نتایج آن ارائه داده شده است.

لینک کمکی