فایل رایگان راهکارهاي توسعه فرهنگ نوآوري به عنوان ابزاري براي کسب مزيت رقابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهکارهاي توسعه فرهنگ نوآوري به عنوان ابزاري براي کسب مزيت رقابتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها ناگزیرند تا با سایر سازمان ها به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو چاره ای ندارند جز اینکه نوآور باشند. بهبود نوآوری مستمر و فراگیر در سازمان ها، در واقع نوعی کندوکاو منظم برای یافتن شیوه ها و پاسخ های نو به فشارها و تغییر و تحولات محیطی است. از آنجا که در محیط های پیچیده و متحول امروزی دیگر این واکنش های تکراری برای رویارویی با این تغییرات کارآمد نمی باشد، لذا باید دائم در جست و جوی راه های جدید و نو برای واکنش در محیط برآمد و همراه با تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد. در این مقاله ابتدا تعاریف نوآوری را بیان کرده و سپس لزوم نوآوری، مزایای نوآوری و موانع آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه فرایند نوآوری و راهکارهای ایجاد و توسعه فرهنگ نوآوری مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی