فایل رایگان کاربرد تحقيق در عمليات در مسائل بهينه سازي و زمان بندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد تحقيق در عمليات در مسائل بهينه سازي و زمان بندي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تحقیق در عملیات رویکردی علمی است که درصدد حل مسائل مدیریتی است و هدف آن کمک به مدیران جهت تصمیم گیریبهتر و بهینه تر است. تحقیق در عملیات گرچه علم نوپایی است ولی در بسیاری از حوزه ها شناخته شده و کاربرد دارد. در هرمسئله ای که به تصمیم گیری منجر شود به کارگیری فن تحقیق در عملیات پررنگ تر است. امروزه مباحث تحقیق در عملیاتجهت تسهیل عملکرد، رفع پیچیدگی ها به سوی بهره وری بالا و استفاده بهینه منابع سازمان کاربرد گسترده ای دارد. در این راستادر این مقاله به بررسی فایل رایگان کاربرد تحقيق در عمليات در مسائل بهينه سازي و زمان بندي و انواع آن پرداخته شده است.

لینک کمکی