فایل رایگان نقش گسترش بانک هاي خصوصي بر مطالبات معوق سيستم بانکي در ايران (مورد مطالعه سال هاي 1388-1395)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش گسترش بانک هاي خصوصي بر مطالبات معوق سيستم بانکي در ايران (مورد مطالعه سال هاي 1388-1395) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

بدون تردید یکی از پیامدهای فعالیت پولی بانکها و موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است که تاثیرات قابل توجهی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند. این موضوع علاوه بر کاهش سودآوری بانکها، موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد، عدم اختصاص به موقع اعتبارات به درخواست های مولد حوزه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و در نهایت رکود اقتصادی می گردد . طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات شبکه بانکی رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد می باشد . متناسب با همین روند، در این سالها فعالان بخش تولید از کمبود نقدینگی در بخشهای مولد اقتصادی گلایه داشته اند. بانک ها به عنوان مهمترین منبع تامین کننده نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی از جایگاه ویژه ای در بازار مالی کشور برخوردارند . توان بانک ها در تامین نیازهای مالی، به شکل قابل توجهی بر فعالیت های اقتصادی و عملکرد بنگاه های کشور تاثیرگذار بوده، از اینرو توجه به کارآمدی و اثربخشی این نظام مالی از اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار می باشد . هدف مقاله حاضر بررسی نقش گسترش بانک های خصوصی بر مطالبات معوق سیستم بانکی در ایران است که با استفاده از داده های دوره ی زمانی 1388 تا 1395 و الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی