فایل رایگان يک مدل محاسبه ابري براي بهينه سازي فرآيند حمل و نقل لجستيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان يک مدل محاسبه ابري براي بهينه سازي فرآيند حمل و نقل لجستيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

جهت افزایش بهره کلی محیط های رقابتی رو به رشد و حتی شرکت ها از طریق به حداکثر رساندن سودها و به حداقل رساندنهزینه ها که شامل هزینه های تولید مانند: تراکنش، حمل و نقل، حمل و نقل، ذخیره سازی و غیره است. ، باید یک سیاستمدیریت لجستیک زنجیره ای را اتخاذ کنیم. لجستیک زنجیره ای یک کسب و کار فرآیند محور است؛ و به منظور ارزیابی هزینههای فرآیند لجستیک استفاده می شود، تا راه حل های بهینه ای را ارائه دهد و این راه حل ها را پیش از اعمالشان مورد ارزیابیقرار دهد.در این مقاله، یک پلتفرم ابری از لجستیک زنجیره ای را جهت حمایت از تصمیم گیری ارائه می کنیم . این پلتفرم پیشنهادیشامل یک ساختار چندلایه می باشد که از مجموعه ای از خدمات وب اقتباس شده است تا با استفاده از فناوری های گوناگون،میان کاربردها ارتباط برقرار کند؛ و ارسال و دریافت داده ها را از طریق پروتکل هایی که باید برای همه قابل درک باشند، ممکنسازد. به عنوان یک سناریو، ما مسئله را برای فرآیند تحویل فرموله کرده ایم، و یک الگوریتم بین پکینگ تعدیل شده را بهمنظور بهبود بارگذاری وسایل نقلیه پیشنهاد کرده ایم.

لینک کمکی