فایل رایگان تاثير استفاده از فضاي مجازي بر يادگيري و تعاملات بين فردي دانشجويان حسابداري (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه فني و حرفه اي دختران زاهدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير استفاده از فضاي مجازي بر يادگيري و تعاملات بين فردي دانشجويان حسابداري (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه فني و حرفه اي دختران زاهدان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

کار با اینترنت هر روز تجربه جدیدی را در اختیار افراد قرار می دهد و کاربران هر روز با تکنولوژی هاینوینی در ارتباط با اینترنت رو به رو هستند که موجب پیشرفت و افزایش آگاهی آنها می شود. هدف ازپژوهش حاضر ، بررسی گرایش دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای دختران زاهدان _سال تحصیل 97-98) به استفاده از فضای مجازی و تاثیر استفاده از فضای مجازی بر یادگیری و تعاملات بین فردی میباشد. جهت انجام تحقیق حاضر تعداد 50 نفر به روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب و آزمون اعتیاد بهاینترنت (IAT ؛یانگ، 1998)، پرسشنامه یادگیری و مقیاس تعاملات بین فردی و پرسشنامه استاندارد فضایمجازی لی و همکاران (2005) را تکمیل کردند، نتایح حاصل از آزمون پرسشنامه های جمع آوری شده،نشانگر گرایش دانشجویان به استفاده از فضای مجازی و تاثیر مثبت و معنادار استفاده از شبکه مجازی بریادگیری تعاملات بین فردی می باشد.

لینک کمکی