فایل رایگان نقش زنان در بازاريابي و توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش زنان در بازاريابي و توسعه پايدار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در دنیای امروز بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت یافته است و اغلب مصرف کنندگانذر مورد محیط زیست و بحران های آن آگاه تر شده اند. از سوی دیگر انتظار مشتریان، فشار رقبا، سازمانهای غیر دولتی، رسانه های اجتماعی و قانون گذاران، سبب گردید تا شرکت های تولیدی و خدماتی تمایلبیشتری جهت عمل کردن به تعهدات اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی داشته باشند. در نتیجه به مرورزمان مفاهیمی نظیر بازاریابی محیطی و پایدار برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه ها مطرح گردید. دراین راستا با توجه به نقش زنان در سطح جامعه، در پژوهش حاضر در می یابیم که آنها با مصرف بهینهانرژی، کاهش ضایعات، مقابله با آلودگی آب و هوا، موارد آموزشی در حوزه محیط زیست، ایجاد کسب وکارهایی که به تولید محصولات ارگانیک منتج شده و مواردی مشابه آن، نقش مهمی در بازاریابی و توسعهپایدار ایفا می کنند.

لینک کمکی