فایل رایگان وفاداري مشتري در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان وفاداري مشتري در سازمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه همگام با رشد سریع بازار ها و تکنولوژی که هر روز جدید می شود مشتری یکی از عوامل اصلی مورد توجه شرکت هاجهت بقا و افزایش سهم بازار و سود قرار گرفته است. شرکت ها به دنبال مشتریان وفاداری هستند که بتوانند شرکت را بهاهدافش برسانند. وفاداری مشتری و رضایت مشتری از عوامل مهم ایجاد تکرار خرید می باشد. وفاداری مشتری یک حق نیستبلکه امتیازی است که باید بدست آورد. به منظور القای وفاداری باید بدانید که مشتریان شما چه کسانی هستند، خواسته آنانچیست و این باید به شکلی طراحی شده و تحت کنترل اجرا شود. این اطلاعات باید پایه ای را برای استراتژی وفاداری هرمشتری ایجاد کند . برای دانستن آنچه خواسته مشتریان است و آنچه لازم دارند و ارزش قائلند، ابتدا باید به این پی ببرید آنهاچه کسانی هستند و وفاداری چگونه در آنها تقویت نمود.

لینک کمکی