فایل رایگان بررسي اثر فناوري اطلاعات در ايجاد فرصت هاي کارآفريني با استفاده از مدل خودسازمان دهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر فناوري اطلاعات در ايجاد فرصت هاي کارآفريني با استفاده از مدل خودسازمان دهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

کارآفرینی، مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. به تعبیری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار وتلاش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته، تلقی می شود. به زبان ساده، کارآفرینی همان فرایند تاسیس و یا توسعهکسب وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو است. در سال های اخیر موضوع فرصت های کارآفرینی، به عنوانمفهومی که می تواند قلمرو کارآفرینی را از دیگر حوزه های مدیریت متمایز کند و به عنوان حوزهای مستقل به آن مشروعیت ببخشد، مورد توجه قرار گرفته است . در ادبیات حوزه فرصت هایکارآفرینی، دو جریان نظری شاخص وجود دارد : رویکرد خلق و رویکرد کشف فرصت . تحولات و تغییراتسریع و شتابان جامعه بین المللی، گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی و همچنین تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی،نیازمند راهکارهای مختلفی جهت فراهم کردن امکان رشد و توسعه اقتصادی در جامعه می باشد . یکی از ارکان مهم درخلق فرصت های کارآفرینانه فناوری های اطلاعاتی می باشند که به عنوان یک عنصر کلیدی در فعالیت های کارآفرینیآشکار می شوند، آن ها پایه ای برای انسجام اجتماعی به وجود می آورند و تبادل منابع و اطلاعات را آسان می کنندتجارت الکترونیک به عنوان محل ارتباط فناوری اطلاعات و بازار کسب و کار سبب شده است که بازار دائمی برای فعالیتو اشتغال عده بسیاری در این زمینه فراهم بیاید. کارآفرینی از طریق تجارت الکترونیک می تواند شرایط تازه ای به وجودآورد که در آن تولید کنندگان، فروشندگان و مشتریان و تقریبا تمام عوامل دست اندرکار یک چرخه اقتصادی قادر باشنددر یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات وپول بپردازند . با توجهبه نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ورود پرسرعت آن به همه علوم و صنایع ، حوزه کارآفرینی نیز از این قاعده مستثنینبوده است. لذا این مقاله به بررسی اثر فناوری اطلاعات بر خلق فرصت های کارآفرینانه می پردازد.

لینک کمکی