فایل رایگان بررسي فناوري RFID و کاربردهاي آن در شهر هاي الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فناوري RFID و کاربردهاي آن در شهر هاي الکترونيکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

فناوری RFID (شناسایی بر اساس فرکانس های رادیویی) در حالت کلی به معنای تعیین هویت، با استفاده ازفرکانس های رادیویی است که به وسیله آن می توان یک شیء را تعیین هویت نمود. امروزه در کشورهایپیشرفته کاربردهای RFID در صنعت، تجارت و حتی زندگی روزمره مردم دیده می شود به طوری که در طی سال های اخیر این فناوری مورد توجه زیادی قرار گرفته است . در حال حاضر فناوری RFID ابزاری است که در رشد بی نظیری در بسیاری از حوزه های صنعتی ، تجاری، خدمات، آموزش و ... داراست و شهرهایالکترونیک بزرگ دنیا در آمریکا، اروپا و حتی در آسیای شرقی به طور فزاینده ای از این فناوری استفادهمی کنند. این فناوری ابزاری است که در ایجاد شهر های الکترونیکی کاربردهای فراوان و بی نظری دارد ، و برایاعضای شهرهای الکترونیکی و مدیریت آنها مزایای بی شماری را به بار می آورد. در این مقاله به بررسیتکنولوژی RFID به عنوان یکی از تکنولکوژی های نسبتا جدید در زندگی امروزی می پردازیم و سپس کاربردهای آن در ایجاد شهرهای الکترونیکی را بررسی خواهیم کرد، و در نهایت معایت و ریسک های استفاده از این سیستم را در شهرهای الکترونیک بیان می کنیم.

لینک کمکی