فایل رایگان پاسخگويي مديران در نظام اداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاسخگويي مديران در نظام اداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این مقاله در ارتباط با مقوله فایل رایگان پاسخگويي مديران در نظام اداري تدوین شده و بر آن است تا چگونگیپاسخگویی در نظام اداری و نواقص آنرا مطرح نماید. در این نوشتار ضمن طرح تعاریفی از پاسخگویی، اهدافو انواع آنرا بیان نموده و سپس به مشکلات و نارسائی های نظام پاسخگوئی مدیران دولتی در ایران می پردازد.

لینک کمکی