فایل رایگان تاثير استراتژيهاي مناسب براي سازمانهاي مجازي جهت ارتقا اثربخشي فعاليتهاي سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير استراتژيهاي مناسب براي سازمانهاي مجازي جهت ارتقا اثربخشي فعاليتهاي سازمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله با ارائه تعاریف و زمینه های نظری فناوری اطلاعات و سازمان مجازی،ارتباط آنها با منابع انسانی به عنوان استفاده کنندگان اصلی از آن تشریح می شود. در دنیایامروز پیشرفت فناوری و اطلاعا و حرکت به سوی مجازی سازی سازمانها به حدی است که چشمپوشی از آن ممکن است خسارات جبران ناپذیری به جامعه سازمانی وارد سازد. در سازمان هایمجازی، بسیاری از کارکردها و فعالیت های سازمانی دچار تغییرات اساسی گردیده اند، امروزهسازمان های مجازی به چیزی فراتر از تکنولوژی نیاز دارند و آن توجه به نیروی انسان ی و نگرش هایجدید به آنهاست. استراتژی های مناسب برای سازمان های مجازی نه تنها باعث ارتقا اثربخشیفعالیت های سازمان می گردد، بلکه به طور مستقیم بر روی کیفیت زندگی کاری پرسنل نیز اثر گذار است.

لینک کمکی