فایل رایگان تحليل پويايي هاي چرخه هاي بازار سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل پويايي هاي چرخه هاي بازار سهام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تحلیل چرخه در اقتصاد بسیار مهم است زیرا چرخه ها تکامل تدریجی فعالیت اقتصادی را نشان می دهند. تعیینبهترین راه برای زمانبندی چرخه های تجاری و کسب وکار هسته بسیاری از مطالعات بوده است. چرخه های کاملبازار سهام دارای دو مرحله رکود (فاصله بین نقطه اوج تا نقطه کف) و مرحله رونق (از نقطه کف تا نقطه اوجبعدی) می باشد. در فایل رایگان تحليل پويايي هاي چرخه هاي بازار سهام نیز بین آغاز فاز رونق تا پایان فاز رکود هفت مرحلهشوک برونزا (ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در یک بخش قابل ملاحظه)، جهش (افزایش اعتباردهی بانک ها)،رضایتمندی (سفته بازی)، آرامش اقتصادی (کاهش سرعت افزایش قیمت ها)، درماندگی (کاهش جریانات نقدآتی)، نقدشوندگی (طغیان فروش) و سقوط (پدیدار شدن اضطراب و سقوط) وجود دارد.

لینک کمکی