فایل رایگان رويکرد ناپارامتريک در تحليل چرخه هاي بازار سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکرد ناپارامتريک در تحليل چرخه هاي بازار سهام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

ارائه تکنیک هایی جهت زمانبندی چرخه های بازار سهام، همواره موضوع مورد علاقه پژوهشگران بوده است. دراین میان دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک جهت تحلیل فازهای بازار سهام ارائه شده است، که در پژوهش هایاخیر، رویکرد ناپارامتریک مورد توجه قرار گرفت. پاگان و سوسونو الگوریتم ارائه دادند که برتری واضحی نسبت بهروش بری و بوشکان داشت و آن هموار نکردن داده ها بود. این رویکرد با مشخص کردن نقاط اوج و کف، میانگیندوره زمانی هر فاز، دامنه نوسان هر فاز، شاخص فزونی (شکل مثلثی هر فاز)، نسبت دوره های رونق و رکود بزرگ(تغییرات 20 درصدی) و حرکات تجمعی هر فاز را نشان داد.

لینک کمکی