فایل رایگان سودمندي داده هاي حسابداري در پيش بيني متغيرهاي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سودمندي داده هاي حسابداري در پيش بيني متغيرهاي مالي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

رشد فزاینده حجم اطلاعات موجب شده تا روش های متداول جمع آوری، تحلیل و نگهداشت اطلاعات، کارایی خود را از دستبدهند. در کنار این تهدیدات، تکنولوژی، اطلاعات و فرصت های ارزشمندی نیز برای حسابداران به وجود آورده است که بخشاعظم این اطلاعات در بازارهای مالی توسط سیستم حسابداری پردازش و گزارش می شوند که البته مبنایی برای پیش بینی بازارسرمایه محسوب می شوند و از آن به عنوان علم داده در حسابداری یاد می شود. بنابر تعریف، علم داده، رشته ی در حالظهوریست که به جمع آوری، آماده سازی، تحلیل، بصری سازی، مدیریت و نگهداشت اطلاعات در حجم بالا می پردازد. به نظر میرسد وجود داده ها اطمینان دهی می کند که با تکامل اقتصادی پویا، جهانی و البته واقعی، حرفه ی حسابداری همچنان به ارائه یاطلاعات سودمند ادامه خواهد داد، از این رو هدف اصلی این مطالعه شرح کلی از اهمیت وجود داده ها در حسابداری و همین طوربیان یافته ی حاصل از آزمون های مختلف انجام شده پیرامون توان پیش بینی متغیر های حسابداری با استفاده از داده هایحسابداریست که به آن پرداخته خواهد شد.

لینک کمکی