فایل رایگان مديريت و راهبردهاي تکنولوژي در دانشگاه ها و سازمان هاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت و راهبردهاي تکنولوژي در دانشگاه ها و سازمان هاي دولتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مدیریت فناوری یک پیوند میان رشته ای است که علم، مهندسی و مدیریت را پیوند می دهد. فناوری مهمترین عامل در سیستمتولید ثروت است، اما عوامل دیگر نیز در این سیستم دخیل هستند. به عنوان مثال، شکل گیری سرمایه و سرمایه گذاری در رشداقتصادی نقش مهمی دارند. نیروی کار عامل دیگری در رشد اقتصادی است. ملاحظات اجتماعی، سیاسی و محیطی نیز بر روندتولید ثروت تاثیر می گذارد. در مدیریت فناوری فناوری، به عنوان بذر تولید ثروت تلقی می شود. با پرورش مناسب و محیطمناسب، این بذر به یک درخت جامد تبدیل می شود. سایر عوامل موثر بر تولید ثروت- از جمله سرمایه، کار، منابع طبیعی، سیاست های عمومی و غیره- در حقیقت محیط بارور و دیگر نیازهای این گیاه هستند. هر یک از این عوامل تخصص و آموزش و پژوهش خود را دارد. مدیریت فناوری، به عنوان بین رشته ای، دانش را در تمام این رشته ها ترکیب می کند. یک دوره یادگیریفناوری پیشرفته سطح پیشرفته نیاز به مطالعه کامل هر یک از این عوامل دارد.

لینک کمکی