فایل رایگان مروري بر اتوماسيون اداري و کيفيت زندگي کاري کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر اتوماسيون اداري و کيفيت زندگي کاري کارکنان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در دنیای پر تلاطم و عصر انفجار اطلاعات، توفیق سازمان ها در گرو سامان دهی و بکارگیری هر چه مطلوبتر اطلاعات است. امروزه با پیشرفت هایی که در فناوری اطلاعات مشاهده می شود، استفاده از ابزارهایی ماننداتوماسیون اداری، علاوه بر تسهیل در برقراری ارتباطات و انتقال اطلاعات، سرعت و دقت تبادل پیام ها را بالابرده و بنابراین نقشی موثر در کاهش هزینه های اداری سازمان ایفا می نماید که این عوامل سبب افزایشسطح زندگی کاری و در نتیجه افزایش رضایت شغلی می شود.لذا با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهشبه بررسی ادبیات نظری و مروری بر ارتباط بین اتوماسیون اداری و کیفیت زندگی کاری کارکنان پرداخته شده است.

لینک کمکی