فایل رایگان بررسي چگالي ستوني ظاهري خطوط جذب فلزي در طيف هفت اختروش UVES

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي چگالي ستوني ظاهري خطوط جذب فلزي در طيف هفت اختروش UVES :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

از جمله ویژگی های خطوط جذبی که می تواند در مطالعات کهکشانی مورد توجه قرار گیرد چگالی ستونی جاذب های فلزی است رایج ترین روش مورد استفاده برای محاسبه چگالی ستونی روش چگالی ستونی ظاهری است در این پژوهش چگالی ستونی ظاهری 157 خط جذبی موجود در طیف 7 اختروش UVES محاسبه شد نتایج حاصل نشان می دهد که با کاهش انتقال به سرخ چگالی ستونی ظاهری یون ها افزایش می یابد این افزایش ناشی از غنی شدن محیط های کهکشانی در نتیجه سیر تحول ستاره ها و انفجارهای ابر نواختری است

لینک کمکی