فایل رایگان ميرايي و نوسانات حلقه هاي تاج خورشيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ميرايي و نوسانات حلقه هاي تاج خورشيد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

حلقه های تاج خورشید به دلیل عواملی همچون امواج ضربه ای سریع ناشی از شراره ها، جفت شدگی نوسانات وجه فشاری و پرتاب پلاسمای داغ تحریک شده وجوه نوسانات عادی را نمایش میدهند. برخی از سازوکارهای پیشنهادشده برای میرایی نوسانات حلقه های تاجی عبارتنداز: نشت انرژی موج در لنگرگاه، نشت انرژی موج جانبی، اختلاط فاز و جذب تشدیدی. در این پژوهش، حلقه هایی با دوره ی نوسانات چند ده دقیقه ای و میرایی ناشی از جذب تشدیدی از تحلیل تصاویر فرابنفش دور خورشید مطالعه شده است. با بارگیری تصاویر 171 آنگستروم تهیه شده توسط ابزارگردآودندهی تصاویر خورشید (ای آی ای) نصب بر رصدخانه پویای خورشیدی، پارامترهای حلقه های تاجی همچون دوره و زمان میرایی استخراج و بررسی می شوند. درنهایت، دوره تناوب نوسان مشاهده شده را براساس پارامترهای تحلیلی همچون کیفیت میرایی توصیف می شوند. پارامتر کیفیت میرایی برابر 65 ر 3 محاسبه شده که نشان دهنده ی جذب تشدیدی برای میرایی نوسان این حلقه است

لینک کمکی