فایل رایگان نقطه بحراني سه گانه در فضاي فاز سياه چاله هاي توپولوژيکي در گرانش جرم دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقطه بحراني سه گانه در فضاي فاز سياه چاله هاي توپولوژيکي در گرانش جرم دار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این مقاله روی فضای فاز ترمودینامیکی سیاه چاله های توپولوژیکی در گرانش جرم دار تمرکز می کنیم و نشان می دهیم که در ابعاد بالا d > 7 با لحاظ کردن جملات مراتب بالای پتانسیل های برهم کنشی گراویتون ها می توان مشابه گرانشی نقاط بحرانی سه گانه را مشاهده کرد همچنین با بررسی ویژگی های ترمودینامیکی سیاه چاله های توپولوژیکی از جمله قانون اول ترمودینامیک دیده می شود که این جواب های سیاه چاله ای عاری از رفتارهای نابهنجار هستند

لینک کمکی