فایل رایگان ارائه لايه امنيتي بر اساس مدل ارتباطي معماري شبکھ جھت بھبود امنيت اينترنت اشياء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه لايه امنيتي بر اساس مدل ارتباطي معماري شبکھ جھت بھبود امنيت اينترنت اشياء :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

دنیای مهیج فناوری اطلاعات بر اساس مفاهیم اینترنت اشیاء گام بزرگی در تحول جهان برداشته است. اینترنت اشیاء، در هر دستگاه متصل میتواند یک درگاه احتمالی به زیرساخت یا داده های شخصی باشد. ازاینرو، امنیت و نگرانی های پیرامون آن، مهمترین دغدغه در این حوزه محسوب میشوند. به همین دلیل، با ورود پیچیدگی، نقاط ضعف امنیتی و آسیب پذیری های احتمالی در مواردی مانند قابلیت همکاری، ترکیبات و تصمیم گیریهای خودگردان باید موردمطالعه بیشتر قرار گیرد. جهت رفع و بهبود پیچیدگیها، خطرات حریم خصوصی در اینترنت اشیاء باید بررسی انجام شود . در اینترنت اشیاء، اکثر اطلاعات موجود مربوط به اطلاعات شخصی از قبیل تاریخ تولد، مکان و بودجه هستند. این یک ویژگی چالش برانگیز داده ابری است و حرفه ای های مربوط به امنیت باید تضمین کننده خطرات احتمالی به مجموعه داده ها باشند. این مقاله بر روی طرح تکنیکی معماری امنیتی اینترنت اشیاء بر اساس ایجاد یک لایه امنیتی تمرکز دارد. امنیت در اینترنت اشیاء باید از ابتدایی ترین مرحله طراحی تا خدمات در حال اجرا پاسخ داده شود. لایه پیشنهادی در این مقاله باعث بهبود تائید اعتبار داده ها و تصدیق هویت منابع شده است. ازاینرو، میتواند مانند یک خروجی برای دیگر لایه های معماری امنیتی عمل کند.

لینک کمکی